nocopy

"Ζωή δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι
ζωή είναι να σαι ξύπνιος όταν κοιμούνται οι άλλοι''

Πρός γνώση καί συμμόρφωση του κάθε αρμοδίου......

''ΑΝ ΔΙΧΩΣ ΣΚΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, ΟΛΟ ΑΣΤΟΧΕΣ ΜΑΖΕΥΕΙΣ , ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙΣ ''

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ. [ΣΩΚΡΑΤΗΣ]

Διαβάστε σήμερα

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

 Πρόσληψη ανέργων για έργα με αυτεπιστασία

Από την ΠΕΜΠΤΗ 9 Φεβρουαρίου 2012 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Φεβρουαρίου 2012, θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία» .
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους , εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ .
Οι ειδικότητες για τις μπορούν υποβληθούν αιτήσεις είναι :
1.      ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2.      ΔΕ Οδηγών
3.      ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων
4.      ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών
5.      ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων
6.      ΔΕ Υδραυλικών
7.      ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
8.      ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Τα Γενικά και Ειδικά Τυπικά Προσόντα, ανά ειδικότητα πρόσληψης αναφέρονται στην Β104880/6-2-2012 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, η οποία έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ) και του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μεγαρέων και της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου και στα ΚΕΠ Μεγάρων και Νέας Περάμου.
Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ait.oaed.gr. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η υποβολή  των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί
Α. Στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγάρων
Β. Στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
Προκειμένου να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η αίτηση μέσω των Καταστημάτων του Δήμου μας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: Αστυνομική  ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κάρτα ανεργίας, κάρτα ανεργίας του/της συζύγου στην περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει μία (1) μόνο ειδικότητα και μέχρι τρεις (3) φορείς κατά σειρά προτίμησης.
Εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι έχει ανήλικα τέκνα ή ότι ο/η σύζυγός του είναι άνεργος/η, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει στον ΟΑΕΔ, που είναι εγγεγραμμένος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2012 .
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη επεξεργασίας των αιτήσεων και την κατάρτιση των Ετήσιων Κυλιομένων Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, καθώς και των πινάκων αποκλειομένων , έχει αποκλειστικά ο ΟΑΕΔ .


Σχολή Γονέων, συνεργασία Δήμου – Υπ. Παιδείας και ΔΒΜ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με
το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε στην πόλη των Μεγάρων Σχολή Γονέων. Στο πλαίσιο της Σχολής, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στή Σχολή Γονέων είναι τα εξής:
1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.  Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγάρων. Υπεύθυνη Δήμητρα Κατρακούλη τηλ. 2296082611

 
Μείωση κατά 50% εγγυητικής επιστολής προς ΕΥΔΑΠ


Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο
Νέα κερδοφόρα συμφωνία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ

Ολοκληρώθηκε με την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων η μείωση της εγγυητικής επιστολής που προϋποθέτει η συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ, από 200.000 σε 100.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί πλέον οι εγγυητικές επιστολές που καταθέτουν οι Δήμοι είναι απολύτως δεσμευτικές και επίσης ή μείωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής στο μισό, φανερώνει και αποδεικνύει την διάθεση από πλευρά της Εταιρείας να ενισχυθεί η συνεργασία Δήμου – ΕΥΔΑΠ.

Νέα σημαντική συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ

Ταυτόχρονα με τη μείωση της εγγυητικής επιστολής και τη συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για το δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, όπου η Εταιρεία θα διαχειρίζεται το δίκτυο και θα μειώσει κατά 20 εκατομμύρια το χρέος του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ (μία συμφωνία την οποία προσπάθησαν επανειλημμένως να συνάψουν οι προηγούμενες διοικήσεις χωρίς επιτυχία), η Διοίκηση του Δήμου ανακοινώνει μία νέα σημαντική συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ.
Μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ και στελέχη της Εταιρείας, η Διοίκηση του Δήμου πέτυχε να δοθεί παράταση στη λήξη εγγυητικής επιστολής που είχε υπογράψει η πρώην Διοίκηση του Δήμου Νέας Περάμου με την εταιρεία.
Η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων με τη νέα συμφωνία, κατάφερε να μην εκπέσει εγγυητική επιστολή που είχε υπογράψει ο Δήμος Νέας Περάμου με την εταιρεία (αφορούσε το έργο των συνδέσεων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο δίκτυο)  και συμφώνησε με την ΕΥΔΑΠ να μεταφερθεί η λήξη της εγγυητικής επιστολής, από το τέλος Απριλίου στα τέλη Ιουνίου. Η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή υπογράφηκε υπό τη μορφή δανείου αξίας 400.000ευρώ.

Σημαντικό οικονομικό όφελος

Ταυτόχρονα ο Δήμος Μεγαρέων αναλαμβάνει με αυτεπιστασία, την ολοκλήρωση του έργου των συνδέσεων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς το συνολικό οικονομικό όφελος για το Δήμο, από αυτή την εξέλιξη, θα ανέλθει στο ποσό των 250.000 ευρώ.
Το οικονομικό όφελος προκύπτει από την ακύρωση της συμφωνίας με τον εργολάβο που είχε αναλάβει το έργο των συνδέσεων και το είχε κοστολογήσει στις 470.000 ευρώ.  Ο Δήμος Μεγαρέων θα ολοκληρώσει το έργο με δικά του μέσα, με δικά του συνεργία, με αποτέλεσμα να παραμείνει στα ταμεία του Δήμου το ιδιαιτέρως αξιόλογο ποσό των 250.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα έχει συμφωνηθεί με την ΕΥΔΑΠ η υπογραφή, συμπληρωματικής συμφωνίας για την παραχώρηση στην Εταιρεία -μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων- και του συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου ύδρευσης της Νέας Περάμου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης επαναλαμβάνει ότι με συνέπεια και αποφασιστικότητα θα συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος της κοινωνίας. Η διοίκηση αποδεικνύει ότι είναι αποφασισμένη και συγκρούεται καθημερινά  με νοοτροπίες του παρελθόντος. Η διοίκηση αποδεικνύει έμπρακτα, με τις αποφάσεις και την πρακτική της, ότι μοναδικός δρόμος ανάπτυξης, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και ο τόπος, αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προκύπτουν, μόνο όταν υπάρχει σαφές και αξιόπιστο σχέδιο για την πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: