nocopy

"Ζωή δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι
ζωή είναι να σαι ξύπνιος όταν κοιμούνται οι άλλοι''

Πρός γνώση καί συμμόρφωση του κάθε αρμοδίου......

''ΑΝ ΔΙΧΩΣ ΣΚΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, ΟΛΟ ΑΣΤΟΧΕΣ ΜΑΖΕΥΕΙΣ , ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙΣ ''

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ. [ΣΩΚΡΑΤΗΣ]

Διαβάστε σήμερα

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος σχεδόν από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ενός νέου ανεξάρτητου θεσμού που
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης . Πρόκειται ουσιαστικά για
θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ δημοτών ,επιχειρήσεων και ΟΤΑ, για την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης στους δήμους. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη
διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των
δημοτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων
αιρετών οργάνων του δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
Μέσω του Δημοτικού συμπαραστάτη αποτρέπονται πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες,


προσφυγές στην εποπτεία, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην δικαιοσύνη, διότι πολλά
προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου του δήμου ,με
αποτέλεσμα και την αποσυμφόρηση των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και την
εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων ,χρόνου και χρήματος.

Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και
διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ,η οποία
επιβάλλει την εξασφάλιση όσο το δυνατόν ευρύτερης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες του
Συμπαραστάτη, οι τρόποι υποβολής καταγγελίας είναι οι εξής:

Α) Υποβολή έγγραφης καταγγελίας με εμφάνιση του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία
(Δημαρχείο ,Μαυρουκάκη και Χ.Μωραίτη,19100 Μέγαρα) και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υπαγορεύσει το περιεχόμενο της καταγγελίας του και επί
τόπου ή να αποστείλει την καταγγελία

Β) Υποβολή της έγγραφης καταγγελίας μέσω fax (2296082374). Αυτό συνεπάγεται
επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα τηλεφωνικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του
και την ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Γ) Υποβολή τηλεφωνικής καταγγελίας (2296320132). Θα πρέπει να καταγράφεται σε φόρμα
τηλεφωνικής καταγγελίας που θα τηρεί το γραφείο του Συμπαραστάτη.

Δ) Διαδικτυακά υποβαλλόμενη καταγγελία. Στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του
Δήμου ή στο e-mail symparastatismegara@gmail.gr , ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλα
τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας, επιλέγοντας την καταγγελλόμενη δημοτική υπηρεσία,
το ειδικό αντικείμενο καταγγελίας κλπ και κατόπιν την υποβάλλει διαδικτυακά. Κι εδώ
έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για την επιβεβαίωση των στοιχείων.

Σε όλες τις περιπτώσεις της μη αυτοπρόσωπης υποβολής καταγγελίας θα επαληθεύεται η
ταυτότητα του καταγγέλλοντος, όπως με τηλεφωνική κλήση, ώστε να αποφευχθούν
κακόπιστες ενέργειες.

Οι ανώνυμες καταγγελίες δεν επιτρέπονται, καθόσον δεν συνδέοντα με τις αντίστοιχες
αρμοδιότητες των σχετικών ελεγκτικών φορέων (Συνήγορος του Πολίτη, Γενικός
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) αλλά ούτε και (κυρίως) με την
αποστολή της διαμεσολαβητικής επίλυσης μιας συγκεκριμένης διαφοράς. Έτσι η
αναγκαστική αποκάλυψη της ταυτότητας διευκρινίζεται εξ αρχής στον καταγγέλλοντα.
Ομοίως, συλλογικό αίτημα/ καταγγελία περισσοτέρων δημοτών δεν αποκλείεται, εφόσον
γίνεται επωνύμως. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε στάδιο ενδεχόμενης επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων των καταγγελλόντων τηρούνται οι εγγυήσεις που θέτει ο Ν.
2472/1997, ως ισχύει.


Τα θέματα-προβλήματα που τέθηκαν στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης είναι καταγεγραμμένα σε ηλεκτρονική βάση, καθώς και η πορεία της επίλυσης
αυτών και για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων δεν κοινοποιούμε ονόματα
πολιτών που απευθύνθηκαν σε εμάς. Εδώ να τονίσουμε, ότι οι δημότες αποφεύγουν να
συμπληρώσουν ονομαστικά το έντυπο παραπόνων, και περιορίζονται σε προφορική ή
τηλεφωνική επικοινωνία. Ανάμεσα στην πληθώρα των ζητημάτων που απασχόλησαν το
Γραφείο του ΣτΔΕ τα πιο αντιπροσωπευτικά και σημαντικά, κατά την κρίση μου,
ομαδοποιήθηκαν και αναφέρονται κατωτέρω αν και ,αξίζει να αναφερθεί, καθημερινά
ζητήματα ,γίνεται προσπάθεια να λύνονται εν τη γενέσει τους μέσα από την καθημερινή
επαφή με τους συμπολίτες μας.

Θέματα που αφορούν την ανταπόκριση σε ερωτήματα-αιτήματα συμπολιτών.

Στον ΣτΔ απευθύνθηκαν συμπολίτες παραπονούμενοι διότι οι υπηρεσίες δεν
ανταποκρίθηκαν και δεν απάντησαν σε ερωτήματα τους. Μετά την επισήμανση προς την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών(23438/01-11-2011), της καθυστέρησης αυτής και της
επίκλησης της πιθανότητας παράβασης των σχετικών διατάξεων του άρθρου 10 του
Συντάγματος, των σχετικών διατάξεων του Ν.2690/99,όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν με τα άρθρα 6,7 του Ν.3242/2004,Ν.3220/2004 και του άρθρου 11 του
Ν.3240/2004 εν συνεχεία υπήρξε άμεση ανταπόκριση.

Ομοίως ο ΣτΔΕ απάντησε σε αναφορά συμπολίτη μας (12283/3-6-2011) ο οποίος
δικαιολογημένα και λόγω των ατυχημάτων που συνέβαιναν σε διασταυρώσεις με την οδό
Μυκηνών, λόγω έλλειψης σηματοδότησης με stop, απευθύνθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου μας. Εν συνεχεία και κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οδός Μυκηνών χαρακτηρίσθηκε ως Συλλεκτήρια ώστε να
μπορέσει να προωθηθεί το θέμα της τοποθέτησης πινακίδων STOP στις καθέτους οδούς
που διασταυρώνονται με αυτήν. Αυτό όφειλε να προηγηθεί διότι σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
μόνο οι χαρακτηρισμένες οδοί ως Πρωτεύουσες, Δευτερεύουσες ή Συλλεκτήριες αρτηρίες
επιδέχονται τέτοια σηματοδότηση στις καθέτους οδούς που οδηγούν σε αυτές .Μέχρι
στιγμής η σηματοδότηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ο ΣτΔ με την υποστήριξη υπαλλήλων της
Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας συνέταξε ο ίδιος απαντήσεις οι οποίες κάλυψαν
τους ενδιαφερόμενους. ( 5970/02-05-11, 16313/20-07-11, 13505/20-07-11, 25079/06-1211,4932/
02-03-12).Επίσης στις υπ΄αριθ.πρωτ 12227/03-06-11 και 14383/27-06-2011
αναφορές προς τον ΣτΔ του συμπολίτη Π.Χ και παρά την προφορική απάντηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας εστάλησαν στον ενδιαφερόμενο κατόπιν παρότρυνσης μου γραπτές
απαντήσεις από την αρμόδια υπηρεσία (11295 /01-07-11)αλλά και από τον ΣτΔ(15594/1107-
2011) όπως ο Νόμος ορίζει.

Επίσης συμπολίτης μας (Α.Μ) απευθύνθηκε στο ΣτΔΕ διαμαρτυρόμενος διότι ,παρά το
έννομο συμφέρον που ισχυρίστηκε ότι είχε ,δεν έλαβε έγγραφα, που κατόπιν αιτήσεως του
ζητούσε από την Πολεοδομία. Εστάλησαν οι υπ’αριθ.πρωτ.3045/7-2-12 και 5722/13-3-12
απαντήσεις από τον ΣτΔΕ ενώ η υπηρεσία ανταποκρίθηκε και απάντησε με το υπ΄αριθ.πρωτ
12/12-3-12 έγγραφό της.


Θέματα που αφορούν την ανταπόκριση σε αιτήματα για αποκαταστάσεις δρόμων και
αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρώματος.

Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις –αιτήματα που αφορούσαν καθυστερημένη ανταπόκριση σε
τσιμεντόστρωση μικρού τμήματος αγροτικής οδοποιίας πλησίον καταφυγίου αδέσποτων
ζώων (15595/11-07-11),ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση φθοράς σε αγροτική οδό
μεγάλου μήκους(17224/6-9-11) όπως και αποκατάσταση διαρροών με αποτέλεσμα την
βλαπτική επίδραση στα θεμέλια οικοδομής επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου και
Δαβάκη(23613/02-11-11).Στο πρώτο και τρίτο αντίστοιχα η διαμεσολάβηση ήταν επιτυχής
ενώ στο δεύτερο ,επειδή δεν ήταν εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έργο που αφορούσε
αγροτική οδοποιία η αιτούσα μέχρι στιγμής δεν ικανοποιήθηκε.

Στην Νέα Πέραμο ομάδα συμπολιτών διαμαρτυρήθηκε έντονα για την μή αποκατάσταση
οδοστρώματος επί της οδού Κωνσταντίνου Νίου ύστερα από το έργο της ΕΥΔΑΠ που
αφορούσε την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Σαλαμίνας ,μέσω του
διαύλου Ν.Περάμου –Φανερωμένης .Η φθορά του οδοστρώματος ,που κατά δήλωση της
Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΑΠ είχε αποκατασταθεί, σε συνδυασμό με την ρίψη ακαθάρτων
υδάτων δημιούργησε τους θερινούς μήνες ,αφόρητη κατάσταση στους κατοίκους. Με την
υπ’αριθ.πρωτ.17349/01-09-2011 έγγραφη απάντηση προς τους διαμαρτυρόμενους
ενημερώνονται για τις προσπάθειες των υπηρεσιών να δοθεί λύση ,έστω προσωρινή, μέχρι
την έναρξη του έργου της αποχέτευσης της δημοτικής κοινότητας οπότε και θα δοθεί
οριστική λύση στο πρόβλημα.

Υπήρξαν επίσης αρκετές περιπτώσεις (συνολικά δεκαπέντε) όπου υποβλήθηκαν προφορικά
και δια ζώσης παράπονα για λακκούβες από φθορά οδοστρώματος οι οποίες και
αποκαταστάθηκαν άμεσα μετά την άμεση ανταπόκριση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Θέματα που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας

Με τις υπ’αριθ. 16766/26-07-11 και 22023/10-10-11 απαντήσεις προς τους δημότες που
παραπονούνταν για την τοποθέτηση κάδων πλησίον των επιχειρήσεων τους, έγινε
προσπάθεια διαμεσολάβησης ώστε να απομακρυνθούν. Η αντίστοιχη προς την δεύτερη
απάντηση προσπάθεια διαμεσολάβησης ήταν επιτυχής ενώ εκκρεμεί η πρώτη καθότι η
υπηρεσία αδυνατεί να προβεί σε αλλαγή τοποθέτησης τους .Εκτός αυτών των παραπόνων
έχουν υποβληθεί προφορικά και άλλα δώδεκα με αντίστοιχο περιεχόμενο, από συμπολίτες
που δυσανασχετούν για την τοποθέτηση των κάδων πλησίον των σπιτιών τους .Οι
συμπολίτες μας θεωρούν ότι επωμίζονται βάρος που δεν τους αναλογεί. Πρόταση του ΣτΔ
είναι κατά τομείς του Δήμου μας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από
αντίστοιχη εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, να ορίζεται η χωροθέτηση των κάδων
ώστε να αποκτήσουν αντίστοιχη νομιμοποίηση.

Δεχτήκαμε δέκα εννέα προφορικά αιτήματα σε θέματα καθαριότητας. Συγκεκριμένα τα
αιτήματα αυτά αφορούσαν :Έλλειψη κάδων ,πλύσιμο κάδων λόγω δυσοσμίας καθώς και
παράπονα για πλημμελή καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων. Τα συγκεκριμένα
παράπονα αφορούσαν κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και ιδιαίτερα την περίοδο των
απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου και αφορούσε τις περιοχές Κινέτας ,Αλεποχωρίου
και Βλυχάδας.


Επίσης τρεις περιπτώσεις αφορούσαν παράπονα για την κατάσταση του Σιδηροδρομικού
Σταθμού και την πλημμελή καθαριότητα του. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε αλλά μετά από 6
μήνες το φαινόμενο επανεμφανίστηκε .Θεωρείται δεδομένο ότι μετά την υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΓΑΙΑΟΣΕ θα δοθεί έμφαση στον ευπρεπισμό και
στον καλλωπισμό των χώρων του. Επίσης στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαία και η κατασκευή
έργου που θα αποτρέπει την παροχέτευση ακάθαρτων υδάτων προς την οδό Μεθουριδών,
κατάσταση ιδιαιτέρως ενοχλητική για τους περιοίκους .

Παράπονα σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδου παραπλεύρως του 2ου Δημοτικού
Σχολείου ανάγκασαν την Διοίκηση στην αποστολή εξωδίκου προς τον ιδιοκτήτη ώστε να
συμμορφωθεί και να μη καταλαμβάνει χώρο πεζοδρομίου.

Δύο συμπολίτες μας επισκέφθηκαν τον ΣτΔΕ διαμαρτυρόμενοι διότι η διέλευση των
απορριμματοφόρων από τις ιδιοκτησίες τους ,που λόγω στενότητας δρόμου και
παρκαρισμένων αυτοκινήτων ,εξαναγκάστηκαν να υπερβούν πεζοδρόμια ,προξένησαν
καταστροφή μικρής έκτασης στις μετώπες των βεραντών τους. Οι συγκεκριμένοι,
προφορικά, αιτούνται αστικών αποζημιώσεων για μικροποσά που οφείλονται στην
αποκατάσταση των φθορών.

Θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό

Υπεβλήθησαν τηλεφωνικά και δια ζώσης είκοσι δύο αιτήματα για αλλαγή λαμπτήρων τα
οποία και επιλύθηκαν χάρη στην άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Θέματα που αφορούν την ΔΕΥΑΜ (Ύδρευση και αποχέτευση)

Εκτός των προφορικών παραπόνων που έχουν υποβληθεί για υπέρογκους λογαριασμούς
της ΔΕΥΑΜ έχουν υποβληθεί και γραπτές αναφορές για τις οποίες έχουν αποσταλεί οι
υπ’αριθ.πρωτ.7262/13-04-2011 και 16518/22-07-2011 απαντήσεις .Η διαμεσολάβηση ήταν
επιτυχής αφού διεγνώσθη στο μεν πρώτο εσφαλμένη καταμέτρηση ενώ στο δεύτερο
διαρροή εντός της οικοδομής του.

Ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί τους συμπολίτες μας αφορά την σύνδεση των οικιών
τους με το δίκτυο της αποχέτευσης που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να
καταβάλλουν την αντίστοιχη δαπάνη .Έτσι φθάνουμε στο σημείο ακόμα και καταγγελιών
μεταξύ συμπολιτών για την μη σύνδεση τους με το δίκτυο αποχέτευσης οπότε ο ΣτΔ ,σε
απάντηση προς καταγγέλλοντες συμπολίτες με αριθ.πρωτ. 20578/20-09-2011και 16760/1808-
2011, ενημερώνει για τον κανονισμό αποχέτευσης και τις υποχρεώσεις των πολιτών
απέναντι σε αυτόν. Λόγω οικονομικής συγκυρίας και αδυναμίας των καταγγελλόμενων να
προβούν σε σύνδεση ,η διαμεσολάβηση είναι σε εκκρεμότητα. Στο σημείο αυτό ο ΣτΔ
προτείνει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε ύστερα από την καταγραφή των οικονομικά
αδύναμων και κατ΄εξαίρεση, να αναλάβει ο Δήμος τις εργασίες σύνδεσης με αυτεπιστασία
χρησιμοποιώντας υδραυλικούς από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης του
προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Άλλοι πέντε συμπολίτες μας ,στην πλειονότητα άνεργοι, ζητούν την διαμεσολάβηση του
ΣτΔ προς την ΔΕΥΑΜ προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υδροδότησης ύστερα από την
αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση .


Με θετικό τρόπο αντιμετωπίσθηκε αίτημα συμπολίτη, ο οποίος ζήτησε να εξαιρεθεί από το
τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, αφού η κατοικία του είναι πλησίον
αρχαιολογικού χώρου (Κρήνη Θεαγένους) και στη συγκεκριμένη περιοχή δεν επετράπη να
γίνουν εκσκαφές για την αποχέτευση.

Γίνεται επίσης προσπάθεια να επέλθει εξωδικαστικός συμβιβασμός ,ύστερα από αγωγή,
που κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ΔΕΥΑΜ
συμπολίτης του οποίου το κοπάδι υπέστη αφθώδη στοματίτιδα λόγω της βρώσης
μολυσμένων ζωοτροφών έπειτα από βλάβη του αντλιοστασίου του δικτύου των
ακαθάρτων.

Θέματα που αφορούν την ηχορύπανση.

Συμπολίτης απευθύνθηκε εγγράφως στο ΣτΔΕ με την υπ΄αριθ. 12876/9-6-2011 αναφορά
του παραπονούμενος για ηχητική όχληση λόγω της λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με την υπ΄αριθ.14232/24-6-2011 απάντηση του ΣτΔΕ προς
τον καταγγέλλοντα ,του δόθηκαν διευκρινήσεις και προτάσεις για τις νομικές δυνατότητες
να υποβάλλει περαιτέρω ενστάσεις σε άλλους ελεγκτικούς θεσμικούς παράγοντες.

Επίσης συμπολίτες που κατοικούν στην περιοχή της Πλατείας Λυτάρα επισκέφθηκαν το
ΣτΔΕ και παραπονέθηκαν για ηχητική όχληση, σε ώρες κοινής ησυχίας, από κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος της εν λόγω Πλατείας. Ο ΣτΔΕ απέστειλε τις υπ’αριθ.πρωτ.
20050/14-9-2011 επιστολές προς Δήμαρχο και Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων ώστε να
επανεξεταστούν οι άδειες αυτών των καταστημάτων που ενοχλούν. Όμως στα τοπικά
συμβούλια ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,δεν δίνεται η δυνατότητα της
επίβλεψης της πιστής τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, της
ανάκλησης ή της επανεξέτασης τους. Επίσης ,σύμφωνα πάντα με το νόμο, η αστυνομία και
η διεύθυνση υγείας είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν τις παραβάσεις των όρων
της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και της διάπραξης του αδικήματος της
διατάραξης της κοινής ησυχίας μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα. Εν τέλει ,αρμόδιο
όργανο για την ανάκληση της άδειας μουσικών οργάνων είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Θέματα που αφορούν την Πολεοδομία

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχόλησε το ΣτΔΕ αφορούσε καταγγελίες συμπολιτών
σχετικά με την εφαρμογή σχεδίου πόλης Μεγάρων ,Κινέττας και Μετοχίου –Ακρογιαλιού.

Στα Μέγαρα υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών στους οποίους ανήκουν συγκεκριμένα
οικόπεδα για τα οποία έχουν πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις από απόψεως εισφοράς σε Γή
και σε χρήμα και αδυνατούν να τα αξιοποιήσουν γιατί είναι κατειλημμένα από ιδιοκτήτες
που κατείχαν τμήμα τους πριν την εφαρμογή του σχεδίου και ενώ έχουν αποζημιωθεί,
εντούτοις παραμένουν σε αυτά ,χωρίς να διαφαίνεται σύντομα προοπτική αποχώρησης
τους .Στην περίπτωση αυτή η διαμεσολάβηση είναι εν εξελίξει .Με βάση όμως την ερμηνεία
του 1337/83,ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταφύγει στη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων και να διαταχθεί η αποβολή τους.


Στην Κινέττα αναφέρεται περίπτωση ιδιοκτήτριας που καταγγέλλει παραβάσεις περί
καταπάτησης κοινοχρήστου χώρου (Δρόμου) από συνορίτη της και ενώ έχει καταγγείλει
εδώ και χρόνια τις συγκεκριμένες παραβάσεις ,η υπηρεσία έχει καταλογίσει πρόστιμα
διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για τα οποία ο νόμος δίνει το δικαίωμα να υποβάλλει
ένσταση. Η διαμεσολάβηση είναι εν εξελίξει , η ενδιαφερόμενη έλαβε απάντηση την οποία
χαρακτήρισε άκρως ικανοποιητική(23595/23-01-2012) και αναμένομε από την υπηρεσία
να προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες .Για τις περιπτώσεις αυτές η
προτεινόμενη από τον ΣτΔ διαδικασία είναι σύμφωνη βεβαίως με το άρθρο 12 παρ 7 του
νόμου 1337/83 ,στο οποίο αναφέρεται ότι αν ο κάτοχος ακινήτου αρνείται να παραδώσει
το ακίνητό του ή τμήμα του ακινήτου του που αφαιρείται με την πράξη εφαρμογής, ο ΟΤΑ
(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ) μπορεί να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα

Αυτό γίνεται διότι αναφέρεται ρητώς ΄΄ ότι αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή των
πράξεων εφαρμογής, ο οικείος Ο.Τ.Α., το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που
διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέχονται σ΄ αυτούς με την προϋπόθεση
ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις

Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις περί χρησικτησίας.

Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου ή νομέως να παραδώσει το ακίνητο που του
αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής εντός 15 ημερών από της εις αυτόν
εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή του με απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου, που εκδίδεται μετά από αίτηση των παραπάνω ενδιαφερομένων, κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.’’

Για την περιοχή Μετόχι-Ακρογιάλι έχει υποβληθεί παράπονο περί καθυστέρησης
καταγραφής επικειμένων (14538/28-06-2011) ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής
αποζημιώσεων τους . Η διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται επιτυχής καθότι ο Δήμαρχος με
απόφασή του (16922/27-07-2011) όρισε υπευθύνους υπαλλήλους για την διενέργεια της
καταγραφής αυτής. Η απάντηση προς τους ενδιαφερόμενους εστάλη μέσα στην νόμιμη
προθεσμία που ο νόμος επιβάλλει(17032/28-07-2011).

Θέμα ,που αφορούσε διαφωνία μεταξύ συμπολιτών, σχετικά με την συνέχιση ή μή
οικοδομικών εργασιών στην οικοδομή του ενός και τις ενστάσεις που είχε υποβάλλει
έτερος συμπολίτης στην Πολεοδομία ,λύθηκε με παρέμβαση του ΣτΔΕ με τρόπο που
αναφέρεται στην υπ΄αριθ.16097/18-7-2011 επιστολή του προς την ενιστάμενη
συμπολίτισσα

Θέματα που αφορούν οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου λόγω εφαρμογής Σχεδίου
Πόλεως Μεγάρων.

Έχουν καταγραφεί δέκα έξι περιπτώσεις συμπολιτών που διεκδικούν τις αποζημιώσεις
τους λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Μεγάρων. Το σημαντικό αυτό θέμα έχει δύο
διαστάσεις: Η πρώτη διάσταση έχει να κάνει με ένα έλλειμμα που εμφανίζεται στο
συγκεκριμένο κωδικό αφού τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί από εισφορά σε χρήμα δεν
φθάνουν για να αποδοθούν εν συνεχεία στους δικαιούχους των αποζημιώσεων. Η δεύτερη


διάσταση έχει να κάνει με την δυσχερή οικονομική συγκυρία που κάνει ακόμα πιο πιεστική
την ανάγκη να διεκδικούν τα χρήματά τους .Για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων
προτείνεται από τον ΣτΔ προς την Διοίκηση η λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων

Θέματα που αφορούν οικονομικές υποχρεώσεις της ήδη λυθείσης Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Περάμου.

Η κ.Ε.Λ στις 19-03-2012 απευθύνθηκε στο ΣτΔ διαμαρτυρόμενη διότι σε ιδιόκτητο οίκημά
της, που είχε μισθωθεί από την εν λόγω Κοινωφελή Επιχείρηση, υπάρχει οφειλή
κατανάλωσης νερού 3000 ευρώ και εξαιτίας αυτού έχει πλέον διακοπεί η υδροδότηση από
την ΕΥΔΑΠ με συνέπεια η ιδιοκτήτρια να μην μπορεί να αξιοποιήσει την ιδιοκτησία της.
Μετά την εγκατάσταση του εκκαθαριστή στη λυθείσα Επιχείρηση θα δρομολογηθεί η
εξόφληση της οφειλής .Στην ενδιαφερόμενη εδόθησαν προφορικά αλλά και εγγράφως
(8194/18-4-12) εξηγήσεις για την καθυστέρηση αυτή.

Η κ. Α.Π, ιδιοκτήτρια ακινήτου που είχε μισθωθεί ως Μουσική Σχολή από την Κοινωφελή
Δημοτική Επιχείρηση Νέας Περάμου απευθύνθηκε στο ΣτΔ στις 17-03-2012
διαμαρτυρόμενη για οφειλή ενοικίων ενός χρόνου. Βέβαια η ιδιοκτήτρια έχει ικανοποιηθεί
από την ΔΗΚΕΔΗΜΕ για να ενοίκια που της οφείλονταν για το χρονικό διάστημα μετά την
λύση της Επιχείρησης ενώ τα οφειλόμενα για την περίοδο που λειτουργούσε η Κοινωφελής
Επιχείρηση οφείλουν να εξοφληθούν μετά την τοποθέτηση του εκκαθαριστή στη λυθείσα
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση της Ν.Περάμου .Και στην περίπτωση αυτή εδόθησαν
προφορικά και εγγράφως (8193/18-4-12) εξηγήσεις για την καθυστέρηση .

Θέματα που αφορούν την Δημοτική Συγκοινωνία

Συμπολίτες μας ,εγγράφως αλλά και τηλεφωνικά, απευθύνθηκαν στον ΣτΔΕ
καταγγέλλοντας συγκεκριμένο οδηγό της Δημοτικής Συγκοινωνίας για πλημμελή οδηγική
συμπεριφορά και δυνατότητα συνεννόησης με τους επιβάτες. Ύστερα από παρέμβαση προς
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του έγιναν οι κατάλληλες συστάσεις, αντικαταστάθηκε και
έκτοτε δεν επαναλήφθηκε.

Προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των επιβατών του Προαστιακού
Σιδηρόδρομου από την Δημοτική Συγκοινωνία ώστε να υπάρχει ανταπόκριση του μεν από
την δε, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί πλέον μέσα μαζικής μεταφοράς
και ύστερα από πολλαπλές αναφορές και παράπονα προς τον ΣτΔΕ ,εστάλη προς τον
Δήμαρχο ,με κοινοποίηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο το υπ΄αριθ.πρωτ.9312/9-5-11
έγγραφο ως πρόταση για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες
μας και γενικά για το επιβατικό κοινό.


Θέματα που αφορούν τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς εργολάβους και
προμηθευτές.

Προμηθευτές και εργολάβοι (δώδεκα συνολικά) απαίτησαν από το ΣτΔΕ την
διαμεσολάβηση του προκειμένου να πληρωθούν από τον Δήμο για προμήθειες ,υπηρεσίες
και έργα που έχουν κατασκευάσει. Τα θέματα παραπέμφθηκαν προς την αρμόδια
Αντιδήμαρχο και ικανοποιήθηκαν εν μέρει, σύμφωνα βέβαια με τις οικονομικές
δυνατότητες .Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι οι πράξεις του ΣτΔΕ δεν είναι αναγκαστικά
πράξεις εκτελεστές από την Διοίκηση.

Θέματα του Δημοτικού Χώρου Άθλησης

Συνδημότες απευθύνθηκαν στον ΣτΔΕ ζητώντας διεύρυνση του ωραρίου χρήσης του
Δημοτικού Σταδίου .Το θέμα εξετάζεται από την Διοίκηση του Νομικού Προσώπου καθώς
οφείλει να ενεργεί βάσει συγκεκριμένων κανονισμών και διατάξεων που διέπουν την
λειτουργία του, όπως αυτά ορίζονται στον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας (ΦΕΚ
Β΄,. 1362/18.10.2001).

Βέβαια υπάρχει μια σύγχυση σε ένα μέρος των δημοτών ό,τι ο Συμπαραστάτης του
Δημότη και της Επιχείρησης ταυτίζεται με το Συνήγορο του Πολίτη. Για το λόγο αυτό
καταγγέλλουν προβλήματα που έχουν στις συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες όπως
για παράδειγμα το ΙΚΑ για βιβλιάρια υγείας, τον ΟΑΕΔ διαμαρτυρόμενοι για θέματα
κατάταξης τους στους αντίστοιχους πίνακες για το πρόγραμμα που αφορά τα έργα
αυτεπιστασίας του Δήμου, την ΔΕΗ για διακοπή ρεύματος ή ρύθμιση χρεών όπως επίσης
και την έκδοση βιβλιαρίων υγείας λόγω απορίας. Θέματα στα οποία δόθηκε λύση ,ύστερα
από παρέμβαση του Γραφείου του ΣτΔΕ.

Μεγάλος αριθμός συμπολιτών, συνολικά εξήντα πέντε, οι οποίοι στην πλειονότητα τους
είναι νέοι, απευθύνθηκαν στον ΣτΔΕ, αναζητώντας εργασία. Αυτό αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό θέμα ,το οποίο στις μέρες μας καθίσταται όλο και πιο έντονο .Βέβαια , η
αυτονόητη αδυναμία και η αναρμοδιότητα του Συμπαραστάτη να βοηθήσει προς αυτή την
κατεύθυνση δεν εμπόδισε στο να προβεί στις εξής ενέργειες :Σε δύο μόνο περιπτώσεις και
κατόπιν διαμεσολάβησης σε συμπολίτες μας επιχειρηματίες ,εξασφαλίστηκε απασχόληση
ενώ σε όλες τις άλλες εδόθησαν πληροφορίες για τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Αντιμετωπίσαμε επίσης έντονα το θέμα των μεταβολών των τετραγωνικών μέτρων μετά
από την επιβολή Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών που
επιβλήθηκε διαμέσου των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ειδικά για το θέμα αυτό υπεβλήθησαν
αιτήσεις και διενεργήθηκε αυτοψία και επανακαταμέτρηση από αρμόδιο συνεργείο του
Δήμου

Η μέχρι τώρα πορεία του νέου θεσμού ανέδειξε ελλείψεις, η επίλυση των οποίων θα
βοηθούσε στην καλύτερη λειτουργία του. Έτσι ,παρά την φιλοξενία που μου παρέχει ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , θεωρώ ότι ο ΣτΔ οφείλει να στεγάζεται σε ειδικό
ανεξάρτητο γραφείο, ώστε με τον τρόπο αυτό να συμβολίζεται η ανεξαρτησία και η
αμεροληψία του αλλά να ικανοποιείται και η απαίτηση των δημοτών για προστασία των


προσωπικών δεδομένων ,που βέβαια οφείλει να βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία με την
διαφάνεια που οφείλει να διέπει κάθε διοικητική πράξη.

Επίσης πιστεύω ότι μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, η γραμματειακή κάλυψη του
γραφείου του ΣτΔ με υπάλληλο θα βοηθήσει , θα υποστηρίξει και θα προβάλλει το νέο
θεσμό.

Κλείνοντας την έκθεση αυτή ,θα ήθελα να αναφέρω ότι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η
ανταπόκριση των υπαλλήλων του Δήμου στα αιτήματα των συμπολιτών μας ήταν θετική
και γενικά η εξυπηρέτηση τους γίνεται σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Στο ίδιο κλίμα
αμοιβαίου σεβασμού και προθυμίας κινήθηκε και η υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου
στις προσπάθειες μου .Καταλυτική βεβαίως και η συνδρομή της Νομικής Συμβούλου του
Δήμου.

Με τιμή

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Βασίλειος Ηλ .Κουβάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: